เกี่ยวกับเรา

Goingkrabi.com เราคือผู้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหมดในจังหวัดกระบี่ เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลสำหรับผู้รับบริการที่กำลังเดินทางมาท่องเที่ยวกระบี่ ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทาง ไม่ว่าจะวางแผนในเรื่องการเดินทางในจังหวัดกระบี่ ที่พัก ร้านอาหาร หรือกิจกรรมที่จะทำระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างระเบียบของข้อมูล จึงสามารถสร้างความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถส่งเสริมยอดขายให้ผู้ประกอบการได้ จึงเป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย

error: Content is protected !!